Malý energetik 6. 6. 2017

Poslední lekcí Malý energetik jsme se rozloučili s velmi zajímavým projektem ,,Malou technickou univerzitou,,

Seznámili jsme se se způsoby výroby elektřiny, obnovitelnými zdroji energie, postavili si tepelnou elektrárnu, dále rozvodné sítě a stožáry vysokého napětí. Budete se divit, v domečcích, které jsme postavili, nám fungovala elektřina.
Tento projekt byl pro nás velmi zajímavý, získali jsme spoustu důležitých poznatků a dovedností. Za úspěšné absolvování všech lekcí jsme obdrželi odměnu a diplom.

Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik
Malý energetik

Autor článku: Ivana Ledvinová

Autor fotografií: Ivana Ledvinová

Publikováno: 05.06.2017

Aktualizováno: 07.07.2017