Poděkování - červenec 2018

Poděkování

Poděkování patří

  • děvčatům ze ZŠ Kasejovice za pomoc při organizaci Zahradní slavnosti
  • ZŠ Kasejovice za spolupráci během školního roku
  • rodičům za spolupráci na akcích v uplynulém školním roce
  • Městu Kasejovice v uplynulém školním roce

Ledvinová Ivana
ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno na úřední desku: 02.07.2018

Z úřední desky bude sejmuto: 01.09.2018