Říkáme a rýmujeme (archiv dokumentů)

Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Všechny děti počítají, ale jen ty, co se ptají, poznávají SVĚT.

Vyvěšeno na úřední desku: 04.11.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 30.11.2018