PROGRAMY, SPOLUPRÁCE

Informace o dílčích projektech a programech školy a o institucích s nimiž Mateřská škola Kasejovice spolupracuje.

Dílčí projekty a programy

  • Barevná angličtina – zajišťuje p.uč.Mgr. Iveta Flajšmanová
  • Říkání a rýmování – zajišťuje p. uč. Bc. Jiřincová Dagmar
  • Fond SIDUS -  sbírka na pomoc nemocným dětem
  • Sponzor - SOVY PÁLENÉ -  ZOO Plzeň

Spolupráce s institucemi:

  • MŠ spolupracuje se ZŠ v Kasejovicích
  • Spolupracuje s& MŠ Starý Smolivec
  • Spolupráce s Mysliveckým sdružením Čihadlo Kasejovice
  • Spolupráce se zřizovatelem je na velmi dobré úrovni, vystoupení dětí na kulturních akcí, vítání občánků, návštěva DPS