Návštěva knihovny 20. 4. 2016

Mezi mnohé činnosti a aktivity podporující předčtenářské dovednosti dětí v MŠ patří pravidelné návštěvy knihovny v Kasejovicích.

Zapojujeme se do dlouhodobého programu „Celé Česko čte dětem“.
Do knihovny jsme se s dětmi vydali 20. dubna. Paní knihovnice Dana Matějovská měla připravený pěkný program pro každou třídu zvlášť. Přivítala nás četbou ze zajímavé knihy o rekordech ve zvířecí říši. Děti pak hádaly hádanky, které byly z četby úryvků. Soustředěný poslech dětí vystřídala činnost, v níž zaujatě rozdělovaly magnetky se zvířátky žijícími na farmě, ve volné přírodě či v cizích krajích. Čtenou pohádku „Zvířátka a Petrovští“ děti rády doprovodily dramatizací loupežníků a zvířátek- papírových loutek. Nechyběla prohlídka dětské literatury, na kterou se všichni moc těší. A nakonec jsme si společně vybrali a vypůjčili krásnou knížečku do školky, kterou přečteme chlapcům a holčičkám při poledním odpočinku.
Víme, že pravidelné čtení dětem zlepšuje jejich soustředění, trénuje paměť, rozvíjí jazyk, obohacuje slovní zásobu, rozvíjí dětskou představivost, učí je samostatnému myšlení a podporuje psychický rozvoj dítěte. Kromě zábavy a získání nových vědomostí je to dobrý způsob, jak připravit dítě na to, aby bylo v budoucnu úspěšné ve škole. Víte to také?

Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016
Návštěva knihovny 20. 4. 2016

Autor článku: Mgr. Bc. Dagmar Jiřincová

Autor fotografií: Mgr. Bc. Dagmar Jiřincová

Publikováno: 20.04.2016

Aktualizováno: 31.01.2019