Poděkování (archiv dokumentů)

Poděkování od MŠ

  • ZŠ Kasejovice za spolupráci během školního roku 2019/2020 - akce pro děti MŠ
  • rodičům za spolupráci na akcích ve školním roce 2019/2020, za sponzorské dary ve všech formách
  • HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČEPRO a.s. BĚLČICE za dodání dezinfekce zdarma
  • MÚ Kasejovice za spolupráci během školního roku 2019/2020

Vyvěšeno na úřední desku: 29.06.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.08.2020