HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

Články a zajímavosti z historie Mateřské školky.

Soubor fotografií z roku 2012
Soubor fotografií z prohlídky školky v roce 2012.