ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE

Úřední dokumenty Mateřské školy, informace, pozvánky.

Mateřská škola Kasejovice - Veselá školka – školka plná písniček a hrajících si dětiček.
Adresa : Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Kasejovice 106, 335 44
Tel.:  371595149, 739456401
E-mail : skolka.kasejovice@blatna.net

Provoz mateřské školy : 6,30 – 16,00
Kapacita MŠ : 56 dětí
Školné : 200Kč/měsíc   -  hotově do pokladny, složenkou, převodem z účtu

Kancelář účetní MŠ  je v Základní škole:
Pondělí    13,30 – 16,00
Úterý           6,30 – 11,30 a 13,30 -  15,00
Středa      13,30 – 16,00
Čtvrtek        6,30 – 11,30 a 13,30 – 15,00
Pátek          9,30 – 12,00

Akce MŠ na březen 2024
Přehled akcí MŠPomozte svému předškolákovi s přípravou do první třídy - leden 2024
Usnadněte si cestu pomocí desatera. Vypracováno na základě rozsáhlejšího doporučení MŠMT

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2023/2024
Aktuální informace platné od 1.9.2023


Informační povinnost správce - 4.12.2018
Informační povinnost správce osobních údajů