ÚŘEDNÍ DESKA, INFORMACE

Úřední dokumenty Mateřské školy, informace, pozvánky.

Mateřská škola Kasejovice - Veselá školka – školka plná písniček a hrajících si dětiček.
Adresa : Mateřská škola Kasejovice, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Kasejovice 106, 335 44
Tel.:  371595149, 739456401
E-mail : skolka.kasejovice@blatna.net

Provoz mateřské školy : 6,30 – 16,00
Kapacita MŠ : 56 dětí
Školné : 200Kč/měsíc   -  hotově do pokladny, složenkou, převodem z účtu

Kancelář účetní MŠ  je v Základní škole:
Pondělí    13,30 – 16,00
Úterý           6,30 – 11,30 a 13,30 -  15,00
Středa      13,30 – 16,00
Čtvrtek        6,30 – 11,30 a 13,30 – 15,00
Pátek          9,30 – 12,00


Červen - poslední měsíc školního roku 2023/2024
Červen - měsíc těšení na prázdniny, cestování se školou za poznáním a také loučení s kamarády

Provoz Mateřské školy v době letních prázdnin 2024
MŠ bude uzavřena od 22.7. 2024 do 30. 8. 2024

Akce MŠ na červen 2024
Přehled akcí MŠ na červen 2024

Seznam přijatých dětí do MŠ Kasejovice pro šk. r. 2024/2025
Seznam přijatých dětí do MŠ Kasejovice pro školní rok 2024/2025

Provoz MŠ v době letních prázdnin 2024
MŠ Kasejovice bude od 22.7. do 30.8.2024 uzavřena

Konkursní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Kasejovice
Písemné přihlášky do konkurzu doručit nejpozději do 24.6.2024 do 12:00 hodin

Pomozte svému předškolákovi s přípravou do první třídy - leden 2024
Usnadněte si cestu pomocí desatera. Vypracováno na základě rozsáhlejšího doporučení MŠMT

Úplata za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2023/2024
Aktuální informace platné od 1.9.2023


Informační povinnost správce - 4.12.2018
Informační povinnost správce osobních údajů