KE STAŽENÍ

POKUD NEMÁTE MOŽNOST VYTIŠTĚNÍ DOKUMENTŮ, LZE SI PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ VYZVEDNOUT V MATEŘSKÉ ŠKOLE . TEL. 739 456 401

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro šk. r. 2022/20223
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Ostatní dokumenty obdrží rodiče v den zápisu

Hrajeme si a poznáváme přírodu
Hrajeme si a poznáváme přírodu