Provoz Mateřské školy v době letních prázdnin 2024

MŠ bude uzavřena od 22.7. 2024 do 30. 8. 2024

Školní rok 2024 /2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024
DĚTI A ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY PŘEJÍ VŠEM KRÁSNÉ LÉTO A VOLNÉ DNY.

Ledvinová Ivana
ředitelka mateřské školy

Vyvěšeno na úřední desku: 05.06.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 02.09.2024